Anlaşmalı Boşanma

Boşanma davalarında bilinmesi gerekli olan hususlar. Öncelikle taraflar anlaşmalı olarak mı veyahut çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermelidirler. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları konusunda anlaşmış iseler ve aile birliği bir yıldan çok sürmüş ise eşler anlaşmalı biçimde boşanmalıdırlar. Çünkü anlaşmalı boşanma davası hem çok kısa sürede sonuçlanmakta hem de tarafları aile mahkemesine delil sunma külfetinden kurtarmaktadır. Fakat taraflar anlaşamazlarsa bu durumda boşanma davasının çekişmeli biçimde açılması gerekir. Eşlerin mahkemeye başvururken boşanma davası avukatı tutması gerekli değildir. Fakat iyi bir boşanma konusunda uzman bir avukattan hukuki yardım alınması çekişmeli boşanma davasının oldukça hızlı sonuçlanmasını sağlayacaktır. Halk arasında ilk boşanma davasını açan eşin kusurlu olduğu gibi bir düşünce bulunmaktadır. Aslında davayı kim tarafından açıldığının bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle boşanma konusunda kararlı olan tarafın davayı açması zorunludur. Açılacak olan davanın kazanılması için boşanma davasını açan tarafın davasını ispat etmesi zorunludur. Eğer boşanma davası açan taraf davasını kanıtlayamazsa derdest olan dava anlaşmalı boşanma ankara reddedilir. Eşler boşanmanın yanında tedbir nafakası, maddi manevi tazminat, çocuğunun velayeti, ortak çocuk için nafaka isteme hakları vardır. Eşler boşandıktan sonra eğer evlendikten sonra alınmış araçları var ise mal rejimi davası açabilirler. Bu tür davalarda avukatlık ücreti değişkenlik göstermektedir. Boşanma davalarında uzman olan bir hukukçu haklı olarak kalitesinin hakkını isteyecektir. Bu husus uzman boşanma avukatı ile iş sahibi anlaşma ile belirlenir. Baro tarifesinin üstünde olmak kaidesiyle herhangi bir bir tutar belirlenebilir. Boşanma davası baya uzun sürede sonuçlanan davalardır. Bir boşanma davasının bitmesi genellikle bir yıl sürmektedir. Bu süreyi kısaltmak için alanında uzman bir çekişmeli boşanma avukatından yardım almak gereklidir. Bu şekilde eşler hak yoksunluğuna uğrama riskinde de kurtulabilirler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Anlaşmalı Boşanma”

Leave a Reply

Gravatar